Bu Blogda Ara

27 Temmuz 2013 Cumartesi

Solunum Durması ve Solunum Sağlanması

A. Solunum Durması
   a) Solunum zorluğu ve durma nedenleri

- Soluk yolunun yabancı cisimlerle tıkanması, seyyar diş protezleri
- Kaburga kemiğinin kırılması sonucu (kaburga dışarı çıkmış ise havanın pozitif akciğer etrafındaki negatif basınç nedeniyle akciğerin işlevini yapamayışı veya kaburganın akciğeri parçalaması nedeniyle)
- Boyun omurlarının kırılması
- Çok fazla kan kaybı
- Göğüs kafesinin sıkışması
- Zehirli gazların solunması
- Suda boğulma
- Beyindeki solunum merkezinin elektrik şoku ve ilaçlar nedeniyle bozulması
- Dilin geriye doğru gelerek soluk yolunun kapanması
- Yüksek dozda uyuşturucu kullanılması gibi...

  b) Belirtileri : Kandaki oksijen oranı düştüğü için dokulara da oksijen gidemediğinden şu belirtiler görülür :
- Baş dönmesi, nefes darlığı, ses çıkaramama
- Süratli ve düzensiz nabız atışı
- Bilinç kaybı, konuşamama
- Boyun damarlarında şişme, elin boğaza gitmesi
- Yüzde kızarma, dudaklarda ve parmak uçlarında morarma

   c) Soluğun Durmasını Tanıma
- Yaralının karın ve göğüs hareketi incelenir.
- Pamuk titreşimi ile kontrol edilir.
- Beyaz gözlük camı veyaayna ağız ve buruna yaklaştırılarak buğulanma olup olmadığına bakılır. BAK
- İlkyardımcı kulağını, kazazedenin ağzına ve burnuna yaklaştırarak soluk sesini dinler : DİNLE
- Elin üzeri veya işaret parmağı yanak ıslatılarak yaralının ağız ve burnuna yaklaştırılır, ısınmış bir havanın gelip gelmediğine bakılır : HİSSET

       İlkyardımcı BAK-DİNLE-HİSSET yöntemi ile 5-10 saniye içinde kontrolü yapmalıdır.
       Hastalık veya kaza sonucu solunumu, kalbi veya her ikisi birden duran kişiye suni solunum ile akciğerlere oksijen verme, kalp masajı ile kanın pompalanmasına ''temel yaşam desteği'' denir.

B. Solunumu Sağlama ve Uygulamaları
1. Solunumu Kolaylaştırıcı Pozisyonlar
a. Çene göğüsten uzaklaştırılır, bir el altına diğer elin iki parmağı çeneye yerleştirilerek baş geriye çekilir.
b. Yan yatış pozisyonuna getirilir.
c. Solunum zorluğu, göğüs yaralanmasına bağlı ise bu durumda oturtulur veya yarı oturtulur.

2. Boğulmalarda İlkyardım
 Boğazdan yabancı cismin çıkartılması
a) Heimlich Yöntemi : Soluk yoluna yabancı cisim kaçan kişinin arkasına geçilir. Gebelerde ve şişmanlarda el göğüs üzerinde olmalıdır. Sol el yumruk yapılarak göbekten biraz yukarı yerleştirilir, sağ el ile sol bilek tutulur. Daha sonra aniden sertçe arka arkaya 4-5 kez basınçla birlikte solunum zorluğu çeken kişi ilkyardımcıya doğru çekilir. Bu sırada kişinin ağzının açık olmasına dikkat edilmelidir.
b) Çocuk ise yüzü yere doğru gelecek şekilde dizin veya kolun üzerine yatırarak2 kürek kemiğinin ortasına 4 kez vurulur.
c) Elin ayası göbek çukurunun 3 parmak üstüne konur ve 5-6 kez ani basınç yapılır.
d) Solunum yolu tıkanan kişi yan yatırılarak yine 2 kürek kemiğinin ortasına 4 kez vurulur. ( Bu yöntem beslenme sırasında solunum yolu tıkananlarda uygulanır)
e) Çocuk ise; ayak bileklerinden sarkıtılarak yine sırtına vurulur.
f) Öksürtülür.
g) Görünüyorsa ağızdan parmakla alınır.

                                        -SUDA BOĞULMA-
Sudan Kurtarmanın Temel Kuralı : At çek, kürek çek, işe yaramazsa yüzerek git.
       Eğer ilkyardım eğitiminden geçmişseniz suyun içinde ağızdan ağıza suni solunuma başlayabilirsiniz. Öncelikle iyi bir yüzme biliyorsanız, boğulan kişiyi kurtarmak için suya atlamalısınız. Arkadan ve yandan yaklaşarak koltuk altından tutun, sırtını omuzunuzun üzerine getirin. Böylece baş yukarda kalacaktır. Sırtüstü veya yan yüzerek boğulan kişiyi karaya çıkarın.
      Hemen sırt üstü yatırarak başını yan çevirip bu arada bir diğer kişi bacaklarından yukarı kaldırarak vücuda alınan suyun boşalması sağlanır. Veya boğulanın karnından iki elle tutularak bel yukarı doğru kaldırılır. Vücut ters V şeklinde olmalıdır. Bu pozisyonda su yine boşalacaktır.
      Çocuk ise ayak bilekleri tutularak yukarıya kaldırılır, bu pozisyonda su rahatlıkla boşalacaktır.
      Su bir miktar boşaldıktan sonra ağzında takma diş veya başka yabancı cisim varsa çıkarılır.
      Ağızdan ağıza suni solunum yapılır ve her defasında baş yana çevrilerek varsa suyun çıkması sağlanır. Ancak bu işlem 5-6 kez yapılmalıdır. Sonra baş çevrilmeden suni solunuma devam edilmelidir.
     Islak elbiseleri kurusu ile değiştirilmeli, üzerine battaniye örtülmelidir. Bilinci yerine gelmişse sıcak içecekler verilir.

                          - SUNİ SOLUNUM UYGULAMALARI-
1. Önemi: Bak-dinle-Hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlar;
       İlkyardımda öncelikli hedef solunumu sağlamaktır. eğer bu sağlanamaz ise 3. dakikadan başlayarak beyin hücreleri oksijensiz kalacağından ölmeye başlar. Dışardan hava takviye edilmezse 4-6 dk sonra ölüm meydana gelebilir. Bu süreyi ilkyardımcı çok iyi kullanmak zorundadır. 3-4 dakikalık sürede yapılacak son derece kolay uygulamalar ile bir yaşamın kurtarılabileceği asla unutulmamalıdır.

2. Çeşitleri : Dünya genelinde uygulanan pek çok suni solunum yöntemi bulunmaktadır. Burada yaygın ve etkin suni solunum yöntemlerinin bazılarından söz edebiliriz.
      Suni solunum yöntemi hastanın durumuna göre belirlenmektedir.
      a) Ağızdan ağıza suni solunum yöntemi:
En etkili solunum yöntemidir. Öncelikle baş geriye alınıp, ağız içi temizlenir, hava yolu açılır.
      Yaralı sırt üstü yatırılarak, ilkyardımcı yaralının yan tarafına geçer.
      Ağız boşluğu kontrol edilerek varsa takma dişler veya diğer yabancı cisimler çıkarılır.
      Kazazedede boyun travması yoksa, ilkyardımcı ellerinden birini yaralının ensesinden altına sokar, diğer eli ile altından bastırarak başı geriye doğru getirir.
     Altından bastıran elin baş ve işaret parmakları yaralının burnunu kapatır. İlkyardımcı derin bir nefes alarak yaralının ağzından üfler ve göğsün kabarmasını kontrol eder. İlkyardımcı isterse yaralının ağzına gazlı bez veya mendil koyabilir. Bu esnada ağızdan hava kaçakları olmamalıdır. Ağız, yaralıdan çekildiğinde, göğüs aşağı doğru iner.
      Bu işlem yetişkin bir kişide dakikada 15-20 kez olmak üzere kendiliğinden soluyuncaya kadar tekrarlanmalıdır. Böylece hayati organlara % 15-18 oksijen sağlanmış olur.
      Ancak ilk 5 soluk verildiğinde göğüs kabarmıyorsa ağız boşluğu tekrar kontrol edilmeli veya suni solunum yöntemi değiştirilmelidir.
      Solunum yoluyla zehirlenmede özellikle tercih edilmesi gereken bir yöntemdir.
      Bu yöntem ağızdan kan gelmiyorsa ve çene kemiği kırık değilse uygulanabilir.
     b) Ağızdan Buruna Suni Solunum Yöntemi
       Ağız boşluğunda kanama varsa ve dil geriye doğru toplanıyorsa böyle bir durumda tercih edilmesi gereken bir yöntemdir. Yaralı ağızdan ağıza yönteminde olduğu gibi yatırılır. İlkyardımcının eli bu kez ensenin altında değil, yaralının çenesinin altındadır. Çeneyi yukarı iterken baş parmak ağzı kapatır.
      Burun deliklerinin yukarı gelmesi sağlanarak ilkyardımcı buradan soluğunu üfler. Diğer aşamalar ağızdan ağıza yöntemi gibidir. Özellikle bebeklerde ve çene kenetlenmesinde tercih edilmelidir.

   c) Maske İle Solunum
      İlkyardım çantasında bulunması yararlı malzemelerden birisi de solunum maskesidir. Bilindiği gibi ülkemizde suni solunum bazı gerekçelerle yapılmamaktadır. Bunların başında :
1. Görüntü açısından toplumsal baskı
2. Direk temasla hastalık bulaşacağı endişesi gelmektedir.

      İşte bu sıkıntıları gidermek için maske kullanarak hem ağızdan hem burundan soluk verilebilir. Özellikle bebeklerde suni solunum  hem ağızdan hem burundan aynı andaaz fakat sık hava üfleyerek yapılacağından maske uygun malzemedir. Az havanın ölçütü ilkyardımcının yanaklarını şişirecek kadar hava ile doldurarak bebeğe üflemesidir.
     d) Holger Nielsen (Sırttan Bastırma)
      Ağızdan burundan kan geliyorsa, yüzde büyük yaralanma var ise ağızdan ve burundan suni solunum yapılamayacağı için Holger Nielsen yöntemi uygulanmalıdır.
     Bu yöntem göğüs ve omurga yaralanmalarında uygulanmaz.
Şöyle Yapılır :
- Yaralı yüz üstü yatırılarak başı yana çevrilir.
- Kollar dirsekten bükülerek başın altına konur.
- İlkyardımcı yaralının başucunda bir diz kalkık, diğer diz yerde olacak şekilde durur.
- İlkyardımcının iki el başparmağını omurgayı bulacak şekilde, diğer parmaklarını kürek kemiğinin üzerine yerleştirir ve basınç uygular. Böylece kirli hava dışarı atılır.
- Sonra ellerini kaydırarak dirseklerinden esnetir ve hava girmesini sağlamış olur.
- Çocuklarda kollar yanda olmalıdır.
    e) Silvester Yöntemi (Göğüsten Bastırma)
      Yine ağız ve burunda kanama varsa tercih edilmesi gereken yöntemlerden birisidir. Şöyle uygulanır :
- Yaralı sırt üstü yatırılır.
- Omzun altı desteklenerek baş yana çevrilirken biraz geriye doğru çekilir.
- İlkyardımcı yaralının başucunda iki dizi yere gelecek şekilde diz çöker.
- Yaralının dirseklerinden tutarak kolları yukarı ve kendine doğru çeker.
- Sonra dirsekleri yere doğru bastırarak akciğerin genişlemesini sağlar.
- Son hareket ise yaralının kollarını tutarak kendi göğsüne baskı yapmasını sağlamaktır.

SUNİ SOLUNUM UYGULANAN YARALININ İZLENMESİ
       Suni solunum yöntemlerine yaralı kendiliğinden soluyuncaya kadar (kalbi çalışıncaya dek) devam edilir. Solumaya başlamış ise, solunumu rahatlatıcı pozisyonlardan biri olan yan yatış pozisyonu verilerek sevk edilmelidir.
     

İLKYARDIM ÇANTASI HAKKINDA BİLMEDİKLERİNİZ

İlkyardım Çantasında Neler Bulunmalıdır
Araçta İlkyardım Çantası
       Karayolları Trafik Kanununa  ve buna bağlı yönetmeliğe göre tüm motorlu taşıtlarda göre tüm motorlu taşıtlarda (motosiklet, motorbisiklet, iş makinası hariç) ilkyardım çantası bulundurmak zorunludur. Traktörler de römork takılabildiği için ilkyardım çantası bulundurmak zorunda olanlar listesine alınmıştır. Yaşam kurtarmada kullanılırlar.

Araçta İlkyardım Çantasının Yeri Ve Önemi
       Bu konuda farklı öneriler bulunmaktadır. Bazı görüşlere göre sağ arka tarfta cam ile koltuk arasında; Bazı görüşlere göre ise sürücü koltuğunun altında bulunmalıdır. Ancak son yıllardaki yaygın görüşe göre ise ilkyardım çantasının yeri sürücünün ulaşabileceği en yakın yer olarak belirlenmiştir. Bu uygun yerin bagaj olmadığı kesindir.
       İlkyardım çantası yaşam kurtarmada kullanılacak malzemeleri içerdiğinden bulundurulması son derece önemli ve zorunludur. İlkyardımcının en büyük yardımcısıdır.

İlkyardım Çantasında Bulunması Gereken Malzemeler ve Miktarları
       İlkyardım çantasının malzeme miktarı hiç bir zaman için aracın büyüklüğüne göre ayarlanmaz. Araçta taşınan yolcu sayısına göre belirlenir. Ne tür malzemelerin olması gerektiği konusunda dafarklı listeler olmakla beraber, 26 Eylül 2006 - 26.301 sayılı yönetmeliğe göre :
- 3 adet üçgen sargı bezi : kırık, çıkık ve burkulmada kolu askıya almak için, ayrıca el, ayak ve baş sargısı olarak kullanmak için.

- 10x10 cm 50'lik bir kutu sargı bezi : yaraları kapatmak için
- 2 adet Büyük Sargı Bezi :yaraları sarmak için
- 1 adet antiseptik solüsyon : Yaraları temizlemek için
- 1 adet flaster gazlı bezi : Sargıyı sabitlemek için
- 10 adet çengelli iğne : Sargıların bitim yerlerinde ve turnike kağıdını yakaya tutturmak için.
- 1 adet küçük makas : Çamaşırları kesmek için
- 1 adet esmark bandajı : Çıkık, burkulma ve kanamada
- 1 adet turnike : Kanamayı durdurmak için.
- 10 adet yara bandı : Küçük yaralanmalar için.
- 1 adet alüminyum yanık örtüsü
- 2 çift eldiven
- 1 adet el feneri

Ayrıca : Liste dışında kalan pamuk, amonyak, sıvıyağ, aspirin, hava yolu borusu solunum maskesi, kurşun kalem, not defteri, ilkyardım rehberinde bulundurulursa iyi olur.
       Burdan da anlaşıldığı gibi artık ilkyardım çantasında tentürdiyot ve oksijenli su bulundurulmamaktadır. Bu malzemeler listeden çıkarılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tentürdiyotu listeden çıkarmasının sebebi ise, açık yaranın üzerine sürüldüğü zaman mikroplarla birlikte canlı hücrelerin ölmesi ve bu sebeple yaranın geç iyileşmesidir. Oksijenli su da bazı ilkyardımcılar tarafından yanlış kullanılarak iç organların açıldığı büyük ve derin yaralara değdiğinden bu organlara zarar verdiği için her ikisi de listeden çıkarılmıştır.

Kaza Yeri Ve İlkyardım Önlemleri

1. Kaza Yeri Trafik Önlemleri
       İlkyardım önlemlerine başlamadan önce ilkyardımcı öncelikle hem kendi, hem de yaralının güvenliğini sağlamak zorundadır. Bu nedenle şu önlemleri almalıdır:
- İşaret vererek araç sağda durdurulur.
- Dörtlü sinyaller yakılır.
- Kaza yerinin en az 150 metreden görülebilecek şekilde reflektör veya sinyalli- ışıklı cihaz yerleştirilir.
- Taş, ağaç dalı ve lastik koyulmaz.
- Böylece zincirleme kaza önelnmiş olur.

2. Kaza Yerinin Zararsızlaştırılması
- Mümkünse kaza yapan aracın kontağı kapatılarak motoru devreden çıkarılır.
- El freni çekilir ve araç sabitlenir.
- Aracın yanma olasılığına karşı dikkatli olunmalıdır.
- Aracın devrilme olasılığı unutulmamalıdır.
- Patlama veya yanma olasılığına karşı, LPG li ise tüp kapatılır.
- Olay yerinde sigara içilmesi engellenir.

3. Uygun İlkyardım Ortamının Hazırlanması
İlkyardımın yapılacağı ortam hazırlanırken şunlara dikkat edilmelidir:
- Taşımaya uygun bir yer olması
- Aydınlatmanın uygun olması
- İlkyardım malzemelerinin kolay ulaşılabilecek bir yerde olması
- Araç ve ambulansın girebileceği bir yer olması
- İklim koşullarının uygun olduğu ortam olması gerekiyor ki, ilkyardımcı, ilkyardımı rahat ve uygun bir ortamda süratle yapabilsin.

3. Yaralının Araçtan Çıkarılması
       Yaralının araçtan çıkarılması son derece önemlidir. Yapılacak bir yanlışlık onun ölümüne, durumunun daha kötüye gitmesine veya sakat kalmasına neden olabilir. Eğer yaralı araçta sıkışmamış ise emniyet kemeri çözüldükten sonra, mümkünse 3 kişiyle çıkarılmalıdır.
       Ancak bir kişiden başka kimse yoksa ve araç yanıyorsa acele olarak tek kişi ile çıkarılır.
       Kapılar açılmıyorsa bazı aletlerle (levye gibi) açılması için uğraşılır. İlkyardımcının ve yaralının güvenliği için araba sabitlenmeden kesinlikle yaralı çıkarılmamalıdır. Yaralı araçtan çıkarılırken omurga ekseninin ( baş-boyun-gövde) bozulmamasına dikkat edilmelidir.
       Yaralı araçtan çıkarılıp ne tür bir ilkyardıma gereksinimi olduğuna karar verilir verilmez hemen uygun bir pozisyona alınmalıdır. Aksi halde ilkyardımın etkinliği kalmaz.

       İlkyardımın temel kurallarından birisi de yaralının yaşamsal bulgularını denetim altında tutmaktır. Öncelikle kontrol edilmesi gereken bulgular şunlardır. İlkyadımcının ilk yapacağı şey; hava yolunun tıkalı olup olmadığının kontrolü, soluk alıp verdiğinin kontrolü, dolaşımın  sağlanması ve kalp masajıdır.

Kalp Atımı : Nabzın hissedilip edilmediği
Bilinci : Kaybedip kaybetmediği
Kanaması : Olup olmadığı, çeşidi
Yarası : Ne tür bir yara olduğu
Rengi : Şoka girip girmediği
Isısı : Isının düşüp düşmediği
Gözbebekleri : Kalbin durup durmadığı veya beyin kaması olup olmadığı.
      Bu bulgular ne tür bir ilkyardımın gerektiğini ilkyardımcıya anlatır. Bulgular çok iyi gözlenerek değerlendirilmelidir. Hastanın ya da yaralının bilinci yerindeyse ilkyardımcı kendini tanıtır, gerekli soruları sorar, bir bebeğin bilinç durumu ayak tabanına vurularak anlaşılır.


İLK YARDIM Sinir Sistemi

Sinir Sistemi
       Duyuların alınması, algılanması ve tepki verilmesinden sorumlu olan sistem sinir sistemidir. Bu sistem, organizmanın tüm sistemleriyle koordineli bir şekilde çalışır ve bu sistemleri yönetir.
       Sinir sisteminde, iletim merkezden çevreye, çevreden merkeze doğru iki yönlü olarak gerçekleşir. Sinir sistemi, milyonlarca sinir hücresinden ve bağ dokudan oluşur. sinir sisteminin organizma ileçevre arasındaki iletişimi sağlayarak algılamayı, öğrenmeyi, düşünmeyi ve tepki vermeyi gerçekleştirir. Sinir sistemi 3 bölümdür.
       1. Merkezi sinir sistemi
       2. Çevresel sinir sistemi : Duyu, motor ve bağlantı sinirlerinden oluşur.
       3. Otonom sinir sistemi : Sempatik ve Parasempatiktir. Zıt etkilidirler.

Sinir Sisteminin Organları

Beyin : Vücudu kontrol eden sinir sistemidir. Tüm istemli hareketlerden, çevrenin algılanmasından ve olaylara verilen tepkiden sorumludur. Ayrıca bizi biz yapan düşünce ve duygulara sahip olmamızı sağlar. Beyinden 12 çift sinir çıkar.

Beyincik : Hareket ve dengeyi sağlar.

Soğanilik : Dolaşım ve solunum sistemini kontrol eder.

Omurilik : 31 çift sinir çıkar. 12 çiftle birlikte hareket eder. Daha çok, kas, deri ve iç organlarda işlevlerini yürütürler.

Vücudumuzda en küçük canlı birimi HÜCRELER dir.

HÜCRE ....... DOKU ..... ORGAN ......SİSTEM

İLK YARDIM Sindirim Sistemi

Sindirim Sistemi
Organizmanın yaşamını sürdürebilmesi için, gerekli gıdaların alınması, parçalanması, öğütülmesi, sindirilmesi ve artıkların dışarı atılması işlemlerinden sorumlu sistemdir. Ağızda başlayıp, anüste sona erer. Bütün bu işlemleri organları ve enzimleriyle yapar.

Sindirim Sistemi Organları

1. Ağız: Dudaklar, yanaklar, damak, dil ve dişler
2. Yutak
3. Yemek Borusu
4. Mide
5. İnce bağırsaklar
6. Kalın bağırsaklar

Yardımcı Organlar
1. Tükürük Bezleri: Dil, Dudak, Çene altında
2. Karaciğer
3. Pankreas
       Ağızda çiğnenen besin maddeleri, yutak ve yemek borusundan geçerek mideye gelir. Burada yeterince parçalandıktan sonra 12 parmak bağırsağına girerek salgılarla karışır. Daha sonra emilmek üzere ince bağırsaklara gider, oradan da kalın bağırsaklara geçerek artıklar anüsten dışarı atılır.

İLK YARDIM Solunum Sistemi

Solunum Sistemi
Hücrede, besinlerin oksijenle yakılarak enerji üretilmesi olayına hücre solunumu denir. Hücre  solunumda atık ürün olarak su ve karbon dioksit çıkar.
       Solunum fizyolojik bir olay olup, kişinin yaşamı için gerekli oksijeni sağlar. Temel fonksiyonu dokulara oksijen sağlamak ve dokularda oluşan karbondioksiti alıp dışarı atmaktır. Dolaşım sistemiyle koordineli olarak çalışır.
       Gaz değişimini solunum sistemi, Gaz taşıma işlemini de dolaşım sistemi yapmaktadır. Havada bulunan oksijen ile kandaki karbondioksitin yer değiştirmesi işlemi vücudumuzda solunum sistemi sayesinde gerçekleşir.
       Canlıların büyük bir bölümü hayatını devam ettirebilmek için hücrelere oksijen iletmek ve hücrelerde oluşan karbondioksiti de dışarıya atmak zorundadır. Bu olaya solunum, bunu gerçekleştiren sisteme de solunum sistemi denir.

Solunum Organları
a. Burun: İnsanda solunum sistemi burunla bağlar. Burnun yapısında kıllar, mukuslu yüzey ve yüzeye yakın kılcal damarlar bulunur. Bu yapılar, solunum esnasında alınan havanın, mikrop ve tozlarının tutulmasını, ısınmasını ve nemlendirilmesini sağlar.
b. Yutak: Ağız ve burun boşluğunun birleştiği yerdir. Alınan havanın soluk borusuna, besinlerinde yemek borusuna geçmesini sağlar.
c. Gırtlak: Yutaktan gelen havayı nefes borusuna  ileten organdır. Kıkırdaktan yapılmıştır. Ses telleri gırtlakta bulunur.

d. Nefes Borusu: Yutak ile akciğer arasında bulunur. Kıkırdak  halkalı yapıdadır. Akciğere hava iletimini sağlar. Akciğerin üzerinde ikiye ayrılarak bronşları oluşturur. Bronşlarda, akciğer içinde dallanarak bronşcukları meydana getirir. Soluk borusunun içinde titrek tüylü epitel doku bulunur. Ayrıca soluk borusunun içi kaygan ve yapışkan sıvı ile kaplıdır. Nefes alırken havadan gelen toz ciğerlere ulaşmadan soluk borusunda yıkanır. Titrek tüyler vasıtasıyla toz ve balgam dışarı atılır.
e. Akciðer: Solunum sisteminde gaz değişiminin yapıldığı organdır.Göğüs boşluğu içinde yer alır. Sağda 3 solda 2 olmak üzere 5 lobtan oluşur. Akciğerlerin üzeri plevra denilen çift katlı bir zarla çevrilidir. Bu zarların arasında sıvı bulunur. Akciğerde bulunan hava kesecikleri (alveol) ile bunun etrafını saran kılcal damarlar arasında oksijen ve karbon dioksit geçişi olur.

f. Diyafram ve Göğüs Kasları

Diyafram kası, göğüs boşluğuyla karın boşluğunu birbirinden ayırır. Kasılıp gevşeyerek akciğere hava
giriş çıkışını kolaylaştırır. Göğüs kasları gevşeyerek göğüs kafesinin hacmini değiştirir. Akciğerlere hava giriş çıkışını kolaylaştırır.

Soluk Alıp Verme
a. Soluk Alma Mekanizması

1. Göğüs kasları ve diyafram kası kasılır. Diyafram düzleşir.
2. Göğüs boşluğunun hacmi artar.
3. Akciğer genişler ve iç basıncı düşer.
4. Oksijence zengin hava akciğere dolar.
5. Oksijen kana, karbon dioksit hava keseciklerine geçer.

b. Soluk Verme Mekanizması
1. Göğüs ve diyafram kasları gevşer.
2. Göğüs boşluğunun hacmi azalır.
3. Akciğer küçülür, iç basınç artar.
4. Kirli hava dışarı atılır.                                                

c. Solunum Sisteminin Sağlığı
Solunum sisteminin sağlığının korunması için temiz havalı ortamlarda bulunulmalıdır. Sigara içilmemeli; sigara içilen, havasız ortamlardan kaçınılmalıdır. Burundan nefes almaya özen gösterilmelidir. Soğuk, tozlu, çok kuru yerlerde bulunmaktan kaçınılmalıdır. Solunum yoluyla nezle, grip, bronşit, zatürre, verem, kabakulak, kızıl, kızamıkçık, kızamık, suçiçeği difteri gibi hastalıklar bulaşabilir.


Solunum Sayısı
Yetişkinlerde 15-20
Çocuklarda 20-25
Bebeklerde 25-40 arasındadır.

       Soluk alıp vermeye solunum adı verilir. Solunum beyindeki solunum merkezinin, akciğerlere karbondioksitin arttığını uyarması (bildirmesi) ile başlar.  Merkezin diyaframı ve göğüs kaslarını uyarması üzerine de kaslar kasılarak göğüs kafesini genişletir. Kasılan kasların bir süre sonragevşemesi ile göğüs kafesi daralır. Böylece soluk alıp verme işlemi gerçekleşir.